Marie

24.06.2020

31.03.20 kom lisje Marie til verda. SIgurd er stolt storebror. Stolte foreldre er Britt Lunde Raftevold og Even Bjerkhagen Standal.