Tomine Walaker Blindheim

13.01.2020

04.10.19 kom lille Tomine til verden på Haukeland Sjukehus. Stolte foreldre er Henriette W. Blindheim og Rikard Blindheim.