Henry Olav Emery

07.03.2019

vart fødd 17.02.2019, 4355 gr og 54 cm. Nia-Sofie og Einar Leonard er stolte storesøsken. Marie Lovise Paulen Emery og Michael Peter Emery, Oslo.