Tor Kristensen & Thea Hovland

30.09.2018

29.8 kom Olav til verda. Lisjestrikjen vår var 3840 g og 52 cm då han blei fødd ved Nordlandssykeh. Helsar til besta & besten i Stryn.