Solveig Eleanor

17.09.2018

21.aug. kom vesla vår til verden på St.Olavs Hospital. Håkon, Maria & Samson er stolte storesøsken. Sorunn Farnes Storvoll & Sigve Storvoll. Åfjord