Ava Loen Tenden

20.06.2018

15. mai kom lisjesysta. 3274 g og 52 cm og heilt perfekt. Hannah er flink storesøster. Stolte foreldre er Trine Fauske Loen og Steinar Tenden.