Mio Seljeset Kjellstadli

04.05.2021

16. mars 2021 kom Mio til verden på Volda sjukehus. Ina Kristin og Jim er stolte foreldre.
Nyfødd