Tor Håheim

16.04.2021

Gratulerer så mykje med dagen til Tor Håheim som fyller 60 år i dag, 20. april. Tor er heile familiens forlenga arm, og stiller opp for oss alle når det trengs. Det set vi veldig stor pris på. Vi ynskjer han en fin dag. Helsing syskin med familier.
Jubilantar