Zalve & Lille Konemor 60 år

19.03.2021

Dagane feirar vi med roleg sykkeltur til Lodalskåpa. Helsingar kan setjast på trappa eller vippsast til 81733 (Mental Helse).
Gratulasjonar